امروز، یکشنبه ۰۶ اسفند ماه ۱۳۹۶
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

روابط عمومی اثر بخش
۱۳۹۶/۱۱/۱۰

http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=20-22