امروز، چهارشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

اصول پژوهش درمدیریت

- تاریخچه تحقیق
- تخفیفات علوم اجتماعی
- انواع حکم یا شناخت و باور
- علم و قلمرو آن
- طبقه بندی علوم
- دیدگاه تحقیق
- انواع تحقیق
- اهداف و فواید تحقیق
- اصول یا قواعد تحقیق
- عناصر تحقیق
- شرایط تحقیق
- معرفی ارکان یک طرح تحقیق
- نمای یک نمونه طرح پژوهش
- طرحهای تحقیق اطلاعات قبلی
- طر حهای تحقیق اطلاعات حال
- مراحل تحقیق
- مسائل تحقیق
- فرضیه
- روشهای جمع آوری اطلاعات
- طبقه بندی اطلاعات
- تجزیه و تحلیل داده ها
- نقد و آزمون فرضیه
- تنظیم گزارش

کد دوره:
274
دسته آموزشی:
مدیریت عمومی
مدت آموزش:
26 ساعت
هزینه:
45,000 تومان