امروز، سه شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

اصول سرپرستی

- مفهوم سرپرست و سرپرستی
- اختیارات و مسئولیت های سرپرست
- ویژگی های ارتباطی سرپرست
- نقش سرپرست در تعیین شغل افراد
- مهارتهای ضروری برای سرپرست
- آموزش و ضرورت آن در سازمان
- اهیمت هدف در آموزش
- نظام آموزش
- اهداف آموزش
- فعالیت های اساسی در فرآیند آموزش
- معیارهای سنجش عملکرد آموزشی
- راهنمای تکمیل جدول برنامه آموزشی برای سرپرستها
- ایمنی و بهداشت کار
- رابطه بهداشت کار و تولید
- برنامه بهداشت کار
- اصول اساسی بهداشت کار
- بهبود روش کار
- تغییر روش و تطبیق روش
- مطالعه کار و بهبود روش
- ویژگی ها و مزیت های مطالعه کار
- نقش نیروی انسانی در بهبود و کار سنجی
- ارتباط شیوه های مطالعه کار و افزایش کارایی

کد دوره:
574
دسته آموزشی:
مدیریت منابع انسانی
مدت آموزش:
40 ساعت
هزینه:
50,000 تومان