امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

مدیریت با الگوی اسلامی

- مفاهیم و کلیات برنامه ریزی
- انواع برنامه ریزی
- مباحث ویژه در برنامه ریزی
- مفاهیم و کلیات تصمیم گیری
- فرآیند تصمیم گیری
- مولفه های اساسی در تصمیم گیری
- ویژگی های تصمیم گیری موثر
- مفاهیم و کلیات سازماندهی
- مبانی و عناصر سازماندهی
- تمرکز و عدم تمرکز سازماندهی
- مفاهیم و کلیات انگیزش
- نیازها و انگیزه ها
- متغیرهای اساسی در انگیزش
- مفاهیم و کلیات ارتباطات
- فرآیند ارتباطات
- موانع ارتباطات
- ارتباطات اثر بخش
- مفاهیم و کلیات رهبری
- قدرت و رهبری
- ویژگی رهبران موفق و اثر بخش
- نقش اطرافیان در موفقیت رهبر
- مفاهیم و کلیات کنترل و نظارت
- فرآیند نظارت و کنترل
- انواع نظارت و کنترل
- نظارت همگانی
- سیره رهبران دین در نظارت
- مفاهیم و کلیات خود کنترلی
- عوامل خود کنترلی
- مکانیزمهای خود کنترلی
- خود کنترلی

کد دوره:
886
دسته آموزشی:
مدیریت دولتی
مدت آموزش:
66 ساعت
هزینه:
75,000 تومان