امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش اول)


به جای تلاش برای تغییر شخصیت افراد سعی کنید بر رفتار آنها تاثیر بگذارید.

رفتارهای صحیح و مثبت را تقویت کنید و در قبال آنها به افراد پاداش بدهید.

مراقب باشید که نیاهای سطوح پایین تر کارکنان حتما برآورده شوند.

هر وقت کارکنان استحقاق تقدیر و تشکر داشتند حتما این کار را بکنید.

علاوه بر تقدیر و تشکر شخصی از افراد، در مقابل دیگران نیز از آنها تقدیر کنید . این کار مایه غرور و سربلندی آنها می شود.

سوال خود را بی پرده بپرسید تا افراد صادقانه به شما پاسخ دهند.

فرصتی فراهم کنید که افراد بتوانند احساسات واقعی خود را بیان کنند.

آن قدر سوال کنید تا منظور گوینده را به طور کامل بفهمید.

روی خواندن تن گفتار افراد تمرین کنید.

اگر انجام وظیفه ای خارج از حد توانایی کارکنان است فورا به کمک آنها بروید.

از دادن قوت قلب بی مورد به افراد اجتناب کنید. اگر خبر خوبی ندارید صراحتا به آنها بگویید.

به کارکنان تاکید کنید که با یکدیگر همکاری داشته باشند و به راحتی و صراحت با هم ارتباط برقرار کنند.

به خودتان زحمت بدهید با کارکنانتان به صورت غیر رسمی و دوستانه صحبت کنید.

واحدهای کاری بزرگ را به واحدهای کوچکتر مرتبط تقسیم کنید.

موارد اضافی را از میان فرم ها و کتابچه های راهنما بیرون بکشید و فقط موارد مفقود شده را جایگزین کنید.

از مشتریان بخواهید که هم پیشنهادات و هم شکایات خود را مطرح کنند.

در تکذیب شایعات نادرست درنگ نکنید.

به کارکنانتان فرصت دهید تا قابل اعتماد بودن خود را به شما نشان دهند.

علاوه بر نیازهای فکری کارکنان، به نیازهای عاطفی آنها نیز نوجه داشته باشید.

 

 

دکتر حمید سرایداریان