امروز، چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های رابرت کیوساکی
۱۳۹۹/۰۲/۱۳

بیشتر قریب به اتفاق مردم بودجه بندی را برنامه­ای می دانند که آنها را از خطر فقیر بودن نجات می­دهد.  اما بودجه بندی استراتژی پر قدرت ثروتمندان برای ثرتمندتر شدن است . طبقه فقیر و متوسط جامعه متاسفانه ترجیح می دهند تنها کمبودها و کسری های خود را بودجه بندی نمایند در حالیکه آنها باید به بودجه بندی در آمدهای اضافی و مازاد های سرمایه هاشان توجه داشته باشند.

به همین دلیل است که اولین تاکتیک آنها برای جلوگیری از مشکلات مالی این است که سخت کار کنند و بر اساس مقداری که در آمد دارند اهدافشان را در زندگی انتخاب کنند . این افراد آنقدر درگیر مشکلات متعدد می شوند که از پیشرفت باز می مانند و ثروتمند شدن برای آنها به یک آرزوی محال تبدیل می شود . این دید محدود کننده تا آنجا پیش می رود که دائما سر کودکانشان فریاد می زنند که پایت را اندازه گلیمت دراز کن . و متاسفانه کودکان این افراد نیز میراث دار فقر آنها خواهند بود.