امروز، جمعه ۰۸ مرداد ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

چه عواملی بیشترین مزاحمت را در محیط کار ایجاد می کنند؟
۱۴۰۰/۰۲/۱۵

〰همکاران پرحرف: ۸۰ درصد
〰سر و صدای محل کار: ۷۰ درصد
〰تغییرات زیاد محل کار: ۶۱ درصد
〰جلسات: ۶۰ درصد
〰شبکه‌های اجتماعی: ۵۶ درصد

این نتایج طی یک نظرسنجی از هزار نفر کارمند به دست آمده است.