امروز، یکشنبه ۰۳ مهر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

رهبری غایب در سازمان چیست؟
۱۳۹۹/۰۴/۳۱

رهبران غایب، افرادی هستند که نقش رهبری را به عهده دارند اما به لحاظ روان شناختی از این مسئله غافلند. آنها از اینکه به مقام مدیریت ارتقاء یافته اند خوشحالند و از مزایای آن لذت می برند، اما همکاری هدفمندی با تیم خود ندارند.

رهبران غایب مصداق مفهوم در آمد ناشی از اجاره در علم اقتصاد هستند. آنها بدون اینکه ارزشی به یک سازمان اضافه کنند ، از مزایا و ارزش آن سازمان بهره مند می شوند. به بیان دیگر ، سبک مدیریتی آنها زیر مجموعه ای از سبک " عدم دخالت" محسوب می شود ولی دستاورد آن ویرانی است. کار کردن برای رئیسی که به شما اجازه می دهد آن طور که خوشحال ترید عمل کنید ، شاید ایده آل به نظر برسد. مخصوصا اگر پیش از این همکاری یک رئیس آزار دهنده را تجربه کرده باشید. با این حال یک نظرسنجی سالیانه از بین هزار کارمند نشان می داد هشت مورد از نه شکایتی از مدیران وجود داشت ، در مورد رهبران غایب بود . در واقع نگران کارهایی بودند که رهبر تیم انجام نمی داد. واضح است که از دید کارمندان، رهبری غایب یک معضل جدی به شمار می رود و حتی از سایر گروه های رهبران بی کفایت نیز نامطلوب تر است .