امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

بررسی قابلیت اعتماد

- تعاریف و مفاهیم قابلیت اطمینان
- معیارها و شاخصهای قابلیت اطمینان
- تئوری احتمالات
- توزیع دو جمله ای و مواردکاربرد آن
- مدلسازی شبکه و ارزیابی سیستمهای ساده
- مدل سازی شبکه و ارزیابی سیستمهای پیچیده
- توزیع های احتمالی در ارزیابی قابلیت اطمینان
- ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم بر مبنای توزیع های احتمال
- زنجیره های نا پیوسته مارکوف
- فرآیند های پیوسته مارکوف
- شیوه های تعیین فراوانی و تداوم
- ارزیابی تقریبی قابلیت اطمینان سیستم
- سیستم با توزیع غیر نمایی
- مشابه سازی مونت کارلو

کد دوره:
131
دسته آموزشی:
مدیریت صنعتی
مدت آموزش:
90 ساعت
هزینه:
90,000 تومان