امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

مدیریت آموزشی- مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان
مدیریت آموزشی چیست؟ در تعریف جامع، مدیریت را هماهنگی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدف‌های سازمانی گفته‌اند. می‌توان گفت مدیریت، فعالیتی است منظم، در جهت تحقق اهداف معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود، انجام دادن کار با مشارکت افراد د ...
نگرش های مدیریتی نسبت به انگیزش
1-الگوی سنتی ب رغم این واقعیت که سازمانهای بزرگ وپیچیده صدها سال وجود داشته است ، توجه مدیریتی به نقش انگیزش درچنین سازماهایی ، پدیده ای بسیار تازه است. پیش از انقلاب صنعتی ، عمدتا "انگیزش" به شکل ترس ازجریمه های مادی ، تنبیه بدنی ، مالی و اجتم ...
چرا انگیزش یک پدیده پیچیده است؟
نخست اینکه انگیزه ها در واقع قابل فهمند ، اما دیده نمیشوند. بنابراین هنگامی که می بینیم افرادکارزیادی انجام می دهند ، براستی نمیدانیم که آیا این رابرای بدست آوردن درآمدبیشتری میکنند یاصرفا برای آنکه از کارخود لذت میبرند. درواقع دست کم پنج دلیل ب ...
نقش انگیزش در سازمانها چیست؟
به نظرمیرسد که عوامل چندی برای نشان دادن اهمیت این موضوع میتوان درکانون توجه قراردادوبرشمرد. نخست آنکه مدیران نمیتوانند ضرورتهای رفتاری یک سازمان را نادیده انگارند. افزون برلزوم به دست آوردن منابع مالی ومادی ، هرسازمان برای ابقای وظایف خود ، نیا ...
توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش چهارم)
  خیلی سریع نماینده هایی را که دارای چندین اشتباه فاحش هستند از کار برکنار کنید. از نماینده ای که با آگاهی و بینش، سطح عملکرد خود را بهبود می بخشد، تقدیر کنید. هنگامی که با سازمان های دیگر جلسه دارید به نماینده همراه خود فرصت دهید تا او نیز ای ...
توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش سوم)
چنانچه یک نماینده خود را فاقد توانایی لازم برای انجام کار معرفی کرد ، ارزیابی او را نپذیرید. اگر احساس کردید نماینده ای در اجرای پروژه محوله نیاز به کمک دارد سعی کنید همیشه کنار او باشید با مقایسه ویژگی های کارمندان خود آنها را ارزیابی می کنید ...
توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش دوم)
   برنامه زمانی خود را هر 3 تا 6 ماه بازنگری و اصلاح کنید. در حد امکان ، فقط در جلسه هایی شرکت کنید که مستقیاما به کار شما مربوط می شوند. اگر نتوانید جلسه ای را برای هفته های آتی تنظیم کنید ، نشان می دهد که به اندازه کافی تفویض اختیار نمی کنی ...
توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش اول)
تفویض اختیار برای شما، کارمندان شما و سازمان شما مفید است. در مرحله نظارت، کار را با دیدی مثبت مورد بررسی قرار دهید. به نماینده انتخابی خود وفادار باشید، حتی اگر افراد دیگری را برای کار سراغ دارید. برای افزایش روحیه کارمندان ، ایجا اعتماد به ...
تمرکز یا عدم تمرکز؟
  مدیران به طور دائم درباره اختیار تصمیم گیری می کنند و این موضوع بخشی  مستمر و جریان دائمی فرآیند سازماندهی است. از سوی دیگر در سراسر ساختار سازمانی مدیران ارشد در مورد اختیاراتی که می خواهند در مرحله عمل، تفویض کنند باید تصمیماتی گسترده اتخاذ ...
چرا بعضی از کارکنان تمایلی به قبول اختیار ندارند؟
با این که تفویض اختیار می تواند یک عامل انگیزشی قوی برای بعضی از زیردستان باشد، برخی از کارکنان به دلایل ذیل از قبول آن طفره می روند: فقدان اعتماد به نفس در پذیرش مسئولیت: این یک امر روانی است که مرئوسین اغلب از پذیرفتن اختیار اکراه دارند و علت ...