امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

چرا بعضی از مدیران تمایلی به تفویض اختیار ندارند؟
  پاره ای از دلایلی که موجب می شوند مدیران از تفویض اختیار خودداری کنند عبارتند از: مدیران ممکن است اعتقاد داشته باشند که خودشان در انجام وظایف از زیردستان تواناترند: توضیح ابعاد مختلف مسئولیت به زیردستان، احتمالا نیازمند صرف دقت زیادی خواهد بو ...
تفویض اختیار به شیوه ای اثر بخش
برای  اینکه اختیارات به شیوه ای اثر بخش تفویض شود پیش شرط هایی را که در زیر بر می شماریم از اهمیت زیادی برخوردارند: مشخص کنید چه کارهایی را می توان به دیگران واگذار کرد ( تفویض اختیار نمود) بسیاری از کارها را می توان به دیگران سپرد و باید چنین ک ...
رهنمودهایی برای تفویض اختیار به شیوه موثر
چالش ها و مشکلاتی که بر سر راه تفویض اختیار وجود دارد باعث می شود که مدیران و کارکنان به روابط کاری حاصل از این پدیده توجه خاص و دقیق بنمایند. اگر آنها بتوانند نوعی اعتماد به یکدیگر به وجود آورند، موضوع تفویض اختیار شانس بهتری را برای هر دو طرف ...
عواملی که راه تفویض اختیار را سد می کند
با وجود مزایای فراوان، بسیاری از مدیران تمایل ندارند اختیارات خود را به زیر دستان واگذار کنند ( در حالی که زیر دستان آمادگی پذیرش این کارها را دارند) اغلب مدیران بهانه های زیادی برای تفویض نکردن اختیارات خود می آورند، از آن جمله می گویند که من خو ...
عواملی که درجه عدم تمرکز اختیار را تعیین می کند کدامند؟
معمولا مدیران نمی توانند بر له یا علیه تمرکز اختیار موضع گیری نمایند. آنها ممکن است ترجیح دهند اختیار را تفویض دهند. یا ممکن است دوست داشته باشند تمام تصمیمات را خود اتخاذ کنند. لهذا عوامل متعددی، تفویض اختیار را تحت تاثیر قرار می دهد. گرانی تصم ...
مزایای تفویض اختیار کدامند؟
  تسریع در تصمیم گیری: با واگذاری اختیار تصمیم گیری به مسئولین، تصمیمات را می توان با توجه به موقعیت و در محل عملیات اتخاذ کرده. در این حالت چون از مکاتبات و مراجعات مکرر برای کسب تکلیف از مقامات ما فوق جلوگیری می شود، در وقت صرفه جویی به عمل می ...
چگونه یک مدیر می تواند وظایف خود را تفویض کند؟
تفویض اختیار عبارت است از فرآیندی که مدیر با توجه به وظایف، اختیارات و هدفهایی که موسسه دارد قسمتی از اختیارات خود را به مرئوسین واگذار نماید. بنابراین تفویض اختیار به مدیران توان لازم برای انتقال یا واگذاری قسمتی از کارهایش را به زیر دستان می ده ...
اصول تفویض اختیار کدامند؟
اصول زیر می تواند راهنمای مناسبی برای تفویض اختیار باشد. در صورتی که تفویض اختیار دقیقا در عمل مشخص نگردد، تفویض اختیار ممکن است بی اثر بوده و موجب سقوط سازمان می شود. اصل تفویض طبق نتایج مورد انتظار : چون اختیار و اقتدار به وجود آمده تا مدیران ...
شرایط لازم برای اینکه تفویض اختیار موجب ایجاد عدم تمرکز شود، کدامند؟
  الف) تفویض اختیار از طرف مقامهای مرکزی سازمان به روسای ادارات و دوایر تابعه باید برای اجرای وظایف خاص مدیریت باشد. ب) حدود شمول تفویض اختیار مدیران واحدهای نابغه ، باید به طور نسبی وسیع باشد و کم و بیش به اقتضای نوع وظایف و شرایط کار، کلیه رد ...
تفویض اختیار چیست؟
اولین هدف تفویض اختیار یا سپردن اقتدار، امکان ایجاد سازمان است . همان طور که هیچ کسی در یک سازمان نمی تواند تمام وظایف لازم برای تحقق هدف گروه را انجام دهد، در سازمانی که در حال رشد است نیز امکان ندارد که یک شخص بتواند تمام اقتدار لازم برای تصمیم ...