امروز، جمعه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

وظیفه ها و فعالیتهای مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی چیست؟
  مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی کارساز و اثر بخش بر این شناخت استوار است که نیروی کار سازمان برای دستیابی به هدفهای سازمان اهمیت حیاتی و بنیادی دارد . مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی برای اطمینان یافتن از این که منابع انسانی در راه بهره ...
مدیریت امور کارکنان چیست؟
بدون تردید نیروی انسانی شریفترین ، مهمترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید می باشد. این عامل به همراه عوامل و امکانات مادی همچون پول، مواد خام اولیه، ابزارو وسایل ، ماشین آلات و تجهیزات ساختمان ، مکان و ... به اهداف و خواسته های ...
دلیل اینکه فقط معدودی از سازمانها دست به تدوین راهبردهای منابع انسانی زده اند چیست؟
  اینگونه نیست که منابع انسانی به خاطر بیش از حد راهبردی بودن سزاوار داشتن هیچ راهبردی نباشد بلکه برعکس ، تمام شواهد حاکی از آن است که مدیران ارشد هر روز بیش از روز قبل بر اهمیت  مسایل انسانی به عنوان مهمترین مساله رویارویی سازمانها واقف می شوند ...
نظارت و کنترل
وقتی که یک برنامه تهیه شد و برای اجرای آن سازماندهی انجام گرفت و هدایت یا رهبری نیروی انسانی آن تنظیم شد انتظار این است که هدفهای برنامه تحقق پیدا کند و هنگام پیدا کردن برنامه اطمینان وجود داشته باشد که حرکت دقیقا به سوی هدف های تعیین شده انجام م ...
هدایت و رهبری
از هدایت و رهبری به عنوان یکی از اجزاء اصلی مدیریت نام برده می شود در حقیقت باید اقرار کرد که رهبری از وظایف کلیدی و مهم مدیریت به حساب می آید زیرا سایر اجزاء مدیریت نیز، باید توسط مدیران و رهبران و در پرتو فکر، کار، ابداع و اینکار آنان شکل گیرند ...
نقش مدیریت بعنوان تامین نیروی انسانی
حتی مدیران اجرایی هم به این واقعیت اقرار می کنند که عملیات اثر بخشی شرکت نیاز به نیروی کارامد دارد . اغلب مدیران می گویند که نیروی انسانی مهم ترین دارایی شرکت است . با وجود این ، دارایی های انسانی را هیچ گاه در تزرازنامه زیر یک فصل جداگانه ارائه ...
سازماندهی چیست؟
اغلب گفته می شود که نیروهای خوب می توانند هر نوع ساختار سازمانی را کارساز نمایند. حتی برخی دیگر چنین ابراز می نمایند که وجود ابهام در سازمان چیز خوبی است، چون آن باعث می شود که تیم تشکیل شود، و افراد میدانند برای اینکه کاری انجام شود ناگزیرند همک ...
چرا باید مدیریت آموخت؟
هیچ کس نمی تواند انتظار داشته باشد که با گذراندن دوره آموزش مدیریت، فورا آماده پذیرفتن یک شغل مدیریت مهم شود، دانشجوی رشته مدیریت به رغم هر مقدار آموزش دانشگاهی، همچنان به تجربه اندوختن نیاز دارد. هیچ کس نمی تواند با موفقیت از عهده انجام وظایف مد ...
برنامه ریزی
برنامه ریزی یکی از مهمترین بخش های وظایف مدیریت می باشد که انجام گرفتن و اجرای آن باید با توجه به بقیه وظیفه های مدیریت یعنی سازماندهی، استخدام ، هدایت و کنترل صورت بگیرد، در غیر اینصورت شرایط پیاده کردن و اجرای آن نادیده گرفته شده و آنچه به نام ...
تعریف مدیریت
تعاریف مختلفی برای مدیریت ارائه می‌شود. بعضی مدیریت را فرایندی می‌دانند که به وسیله آن کوشش‌های فردی و گروهی به منظور نیل به هدف مشترک هماهنگ می‌شود و یا بعضی مدیریت را انجام دادن کارها به وسیله و از طریق دیگران می‌دانند ولی می توان مدیریت را علم ...