امروز، پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

اختیارات صفی، ستادی و وظیفه ای کدامند؟
در بسیاری از سازمانها، مدیران اختیارات را به صورت اختیارات صفی، اختیارات ستادی و اختیارات وظیفه ای تقسیم می کنند. تفاوت این اختیارات به پایگاه قدرتی بستگی دارد که اختیارات مذبور از آنها نشات می گیرند. مدیران با اختیارات صفی کسانی هستند که در ساز ...
اختیار چیست؟ و مبنای اختیارات رسمی کدامند؟
  اختیار شکلی از قدرت است به ویژه اختیار رسمی یک قدرت مشروع می باشد . ولی اغلب با این واژه را به صورتی گسترده در مورد سایر انواع قدرت هم به کار می بریم. هنگامی که می گوییم یک نفر در یک حوزه مشخص ( صاحب اختیار) است مقصود ما این است که او درباره ا ...
دیدگاه شما درباره قدرت کدام است ؟ مثبت یا منفی؟
برای قدرت دو رو یکی مثبت و دیگری منفی در نظر می گیرند. معمولا روی منفی در قالب فرماندهی و فرمانبرداری ظاهر می شود. اگر من ببرم، شما می بازید. از این دیدگاه ، داشتن قدرت بدان معنی است که فرد می تواند قدرت خود را بر دیگری اعمال یا تحمیل کند و این ...
جنبه های فرهنگی قدرت کدامند؟
مفهوم قدرت مستلزم تعیین زاویه ای است که افراد می خواهند از آن زاویه به رابطه خود با دیگران نگاه کنند. در مورد مفهوم قدرت در روابط انسانی، می توان در سراسر جهان ، تجربه ها ، سنت ها و شیوه های گوناگونی را مشاهده کرد. برای مثال ، در برخی از کشورها م ...
قدرت چیست ؟ و منابع آن کدام است؟
قدرت یعنی توانایی در اعمال نفوذ بر سایر افراد، قدرت می تواند در هر نوع رابطه ای وجود داشته باشد. در سازمان مدیران اعمال قدرت می کنند مدیران تنها کسانی نیستند که می توانند در سازمان اعمال نفوذ نمایند. کارکنان جهت اعمال نفوذ بر مدیران چیزهایی را می ...
تفویض اختیار به چه معناست؟
اداره سازمانهای بزرگ و پیچیده امروزی، با تنوع فعالیت ها و مسایل و مشکلات گوناگونی که با آن مواجه می باشند بدون تفویض قسمتی از اختیارات مدیریت به مدیران سطوح پائین تر و همچنین ایجاد عدم تمرکز در انجام فعالیت ها، امری غیر ممکن به نظر می رسد. در چنی ...
توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش پنجم)
  تا حد امکان از کارکنان بیشتری برای تدوین برنامه های تغییر استفاده کنید. ارزیابی عملکرد را با تمرکز برکارهای موفقیت آمیز و مثبت کارکنان آغاز کنید. اگر کارکنان با شکست روبه رو شدند از آنها بپرسید که چه کاری می توانید برایشان انجام دهید. کارکن ...
توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش چهارم)
نیروی کار را تشویق کنید که خود را همانند یک گروه کاملا منسجم و برجسته در نظر بگیرند. تا آنجا که ممکن است کارکنان را در انجام وظایف ویژه و دارای اهداف مشخص مشارکت دهید. صراحتا تاکید کنید که ایده های نو الزاما رد نمی شوند. در تمامی جلسات مشاکت خ ...
توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش سوم)
کارمندان با استعداد را اتقاء دهید، حتی اگر در پست فعلی خود سرآمد باشند. اگر فکر می کنید کارمندی قرار است به اشتباه در پستی قرار بگیرد، حتما نظر خود را بیان کنید. در وهله اول سعی کنید ارتقاء از درون سازمان باشد. کارکنان را به ارائه درخواست برای ...
توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش دوم)
با تقویت خصوصیات مدیریتی خود موجب افزایش ایجاد تعهد و اعتماد در کارمندان شوید. هر گاه ماندگاری کارکنان در سازمان به شدت شروع به تنزل کرد، دلایل مربوطه را به طور کامل مورد بررسی قرار دهید. ترتیبی اتخاذ کنید که همه کارکنان شما در یک پروژه فردی م ...