امروز، یکشنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۹۹
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

شیوه های مدیریت و احد های صنعتی

- طرح ریزی و مدیریت کارخانه
- روش شکل گیری فرآیند تولید
- برنامه ریزی ظرفیت تولید
- تعیین محل کارخانه و واحدهای صنعتی
- سازماندهی و جمع آوری اطلاعات در مدیریت کارخانه
- استقرار و روشهای آن در واحد های صنعتی
- بررسی الگوهای کمی و کیفی در ارزیابی طرحهای استقرار و مدیریت کارخانه
- طرح ریزی انتخاب تجهیزات و خود کاری
- استقرار ادارات و دفاتر
- مسائل خدماتی کارکنان
- گسترش کارخانه و طرح توسعه
- تعادل خط تولید
- مدیریت و طرح ریزی انبار و حمل ونقل مواد
- روش سیستماتیک حمل ونقل و عوامل حمل و نقل مواد در کارخانه
- طراحی استقرار به کمک کامپیوتر

کد دوره:
154
دسته آموزشی:
مدیریت صنعتی
مدت آموزش:
90 ساعت
هزینه:
90,000 تومان