امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

پیش بینی و مدیریت تقاضا

- مفهوم پیش بینی تقاضا
- پیش بینی تقاضا و زنجیره عرضه
- روش های پیش بینی تقاضا
- روش های کیفی
- روش های کمی
- انواع روش های سری های زمانی
- روش میانگین متحرک وزنی
- روش نمو همراه ساده
- روش نمو همواره تعدیل شده
- روش حداقل مجذورات
- محاسبه ضریب همبستگی
- روش های سببی
- ترکیب روش های پیش بینی تقاضا
- تعیین میزان صحت پیش بینی

کد دوره:
157
دسته آموزشی:
مدیریت صنعتی
مدت آموزش:
8 ساعت
هزینه:
35,000 تومان