امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

تولید یکپارچه

ویزگی های محیط جدید تولید
سازمان فرآیند تولید برای تولید گسسته
مقایسه انواع سازمانهای فرآیند تولید
سیستم های مبتنی بر سفارش مشتری و سیستم های مبتنی بر انبار
توسعه اتوماسیون در تولید
مکانیزاسیون
اتوماسیون نقطه ای
جزایر اتوماسیون
نقش کامپیوتر ها در تولید
سیستم های تولید و مونتاز انعطاف پذیر
تولید یکپارچه کامپیوتری
CIM چیست؟
نقش سیستم مدیریت تولید در
دورنمایی از سیستم های مدیریت تولید
کنترل فعالیت تولید(PAC)
نقش PAC در CIM
تعامل میان PAC و سایر سطوحPMS
فراتر از CIM ،به سوی کارخانه آینده
به سوی بنگاه توسعه یافته
فن آوری اطلاعات و بنگاه توسعه یافته
پیدایش ضرورت های زیست محیطی

کد دوره:
176
دسته آموزشی:
مدیریت صنعتی
مدت آموزش:
25 ساعت
هزینه:
40,000 تومان