امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

مدیریت و سازمانهای امروز

- ساختار سازمانی
- پرسشنامه طراحی سازمان
- پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی( مکانیک/ ارگانیک)
- پرسشنامه سنجش بوروکرات مداری
- پرسشنامه پیچیدگی
- پرسشنامه رسمیت
- پرسشنامه تمرکز
- تجزیه و تحلیل و طراحی شغل
- پرسشنام مفروضات ارزیابی عملکرد
- پرسشنامه غنی سازی شغل
- پرسشنامه درگیری شغلی
- پرسشنامه پذیرش تغییر شغل
- تیم های کاری
- پرسشنامه شناخت تیم کاری
- پرسشنامه بهبود تیم
- پرسشنامه کارگروهی
- پرسشنامه اثر بخش گروهی
- خلاقیت ، نو آوری و کارآفرینی
- پرسشنامه خلاقیت
- پرسشنامه موانع خلاقیت
- پرسشنامه ابتکار و نو آوری
- پرسشنامه سنجش کارآفرینی
- پرسشنامه کارآفرینی
- فرهنگ و جو سازی
- پرسشنامه ارزش
- پرسشنامه شناخت ارزشها
- پرسشنامه فرهنگ سازمانی
- پرسشنامه فرهنگ کلاس
- پرسشنامه نگرشهای فرهنگی هافستر
- پرسشنامه شناخت سازمان ( ODQ )
- پرسشنامه جو سازمانی
- پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان
- جامعه پذیری سازمانی
- پرسشنامه جامعه پذیری
- مدیریت مسیر ترقی
- پرسشنامه ارزیابی مسیر ترقی
- موفقیت در مدیریت
- پرسشنامه موفقیت
- پرسشنامه مهارتهای مدیران موثر
- پرسشنامه ابعاد موفقیت
- شخصیت
- پرسشنامه شناخت شخصیت
- پرسشنامه شخصیت
- پرسشنامه حل مساله
- پرسشنامه توانایی شهودی
- پرسشنامه ارزیابی مرکز کنترلی فرد
- پرسشنامه سنجش مرکز کنترل
- پرسشنامه خویشتن شناسی
- رهبری
- پرسشنامه سبک رهبری
- پرسشنامه مفروضات مدیریتی
- پرسشنامه عملیات مدیریت
- پرسشنامه LPC
- پرسشنامه سنجش روابط رهبر- پیرو
- پرسشنامه سنجش ساختار کار
- پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام
- پرسشنامه سبک رهبری
- پرسشنامه پیرو موثر
- ارتباطات سازمانی
- پرسشنامه مهارتهای ارتباطی
- پرسشنامه شناسایی ارتباطات
- پرسشنامه شنود موثر
- انگیزش
- پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت
- پرسشنامه نیازهای ارتباطی
- پرسشنامه نیازها
- پرسشنامه نیازهایERG
- پرسشنامه انتظار
- پرسشنامه هدفگذاری
- پرسشنامه شغلی و تعهد
- پرسشنامه سنجش رضایت مشتری
- پرسشنامه رضایت شغلی
- پرسشنامه تعهد سازمانی
- قدرت و مدیریت رفتارهای سیاسی
- پرسشنامه نفوذ ( اعمال قدرت)
- پرسشنامه قدرت حرفه ای
- پرسشنامه سنجش قدرت مداری
- پرسشنامه قدرتمند سازی دیگران
- پرسشنامه میزان سیاسی بودن سازمان
- پرسشنامه رفتارهای سیاسی
- پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد
- مدیریت استرس
- پرسشنامه الگوهای رفتاری
- پرسشنامه استرس
- پرسشنامه ارزیابی استرس
- مدیریت زمان
- پرسشنامه مدیریت زمان
- پرسشنامه تمایل به برنامه ر یزی
- مدیریت تضاد
- پرسشنامه تضاد شغل
- پرسشنامه حل تضاد
- پرسشنامه مدیریت تضاد
- مدیریت مذاکره
- پرسشنامه مهارتهای مذاکره
- مدیریت کیفیت فراگیر
- پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر
- مدیریت در اینده
- پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم
- پرسشنامه آشوب و شغل مدیران
- پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه
- پرسشنامه نگرش اقتضایی

کد دوره:
270
دسته آموزشی:
مدیریت عمومی
مدت آموزش:
90 ساعت
هزینه:
90,000 تومان