امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

اصول تربیت و نظارت در سازمانهای آموزشی

- مفاهیم و تعاریف نظارت و راهنمایی تعلیماتی
- حیطه نظارت و راهنمایی تعلیماتی
- ضرورت نظارت و راهنمایی
- نقش های راهنماهای تعلیماتی
- وظایف نظارت و راهنمایی تعلیماتی
- ویژگی ها و توانایی های ناظران و راهنماهای تعلیماتی
- اصول و روش های نظارت و راهنمایی تعلیماتی
- فنون اصلی نظارت و راهنمایی تعلیماتی
- وظایف متقابل آموزش و پرورش و راهنماهای تعلیماتی
- شرایط و ویژگی های راهنماهای آموزشی
- بهبود نظارت و راهنمایی تعلیماتی

کد دوره:
303
دسته آموزشی:
مدیریت آموزشی
مدت آموزش:
36 ساعت
هزینه:
45,000 تومان