امروز، پنجشنبه ۰۱ مهر ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

برنامه ریزی اقتصادی برای منطقه ای خاص

- چگونگی ایجاد مناطق وشهرها
- مکان یابی
- نوحی بازار بنگاهها و سیستم های شهری
- تجارت بین مناطق و مهاجرت عوامل تولید
- تعیین در آمد و اشتغالی در مناطق
- مدل اقتصاد پایه
- مدل در آمد – مخارج
- مدل داده- ستاده
- تئوریهای رشد مناطق
- مدلهای پیش بینی جمعیت در مناطق
- اقتصاد گردشگری در مناطق
- اقتصاد حمل و نقل در مناطق
- سیاستهای منطقه ای
- ابزارهای خرد وارزیابی سیاستها در مناطق
- منطقه گرایی در جهان

کد دوره:
349
دسته آموزشی:
اقتصاد
مدت آموزش:
82 ساعت
هزینه:
85,000 تومان