امروز، شنبه ۰۲ مهر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

اصول و مبانی مدیریت آموزشی

- ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
- مفاهیم و تعاریف مدیریت آموزشی
- اهداف سازمان آموزش
- تفاوت های مدیریت و رهبری آموزشی
- ذاتی یا اکتسابی بودن مدیریت و رهبری
- توانایی های مدیریت و رهبری آموزشی
- تصمیم گیری
- نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی
- برنامه ریزی درسی
- تامین نیروی انسانی مناسب
- تامین منابع و امکانات مادی و تکنولوژیک
- هماهنگی و تلفیق منابع انسانی و مادی
- آموزش و آماده سازی نیروی انسانی
- وظایف اساسی مدیریت آموزشی

کد دوره:
391
دسته آموزشی:
مدیریت آموزشی
مدت آموزش:
62 ساعت
هزینه:
70,000 تومان