امروز، چهارشنبه ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

سازمانها

- بحث درباره سازمانها
- سازمانها به مثابه سیستمهای حقوقی
- سازمانها به مثابه سیستمهای حقیقی
- سازمانها به مثابه سیستمهای باز
- ترکیب دیدگاهها
- مفاهیم محیط ها
- ایجاد سازمانها
- تعیین قلمرو و گسترش قلمرو
- منابع پیچیدگی ساختاری : هسته فنی
- هدفها، قدرت و کنترل سازمانها
- آسیب شناسی سازمانی
- اثر بخشی سازمانی

کد دوره:
399
دسته آموزشی:
مدیریت عمومی
مدت آموزش:
90 ساعت
هزینه:
95,000 تومان