امروز، چهارشنبه ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

تجارت الکترونیک و اقتصاد

-جهانی شدن تعاریف و مفاهیم
-ویژگی های جهانی شدن
-علل جهانی شدن
-ابزارهای جهانی شدن
-روندهای جهانی شدن و ابعاد آن
-چالش هایی که مدیریت دولتی با آن مواجه است
-روش های آموزشی جهانی شدن
-تعلیم مدیران جهانی و آموزش فرهنگ مختلط
-پرورش رهبران برای مذاکرات جهانی
-طبقه بندی ارتباطات جهانی
-منفعت های جهانی شدن
-موافقان و مخالفان جهانی شدن
-راهبردهای ورود به بازارهای جهانی
-حوزه های تاثیرگذار بر جهانی شدن
-جهانی شدن و اقتصاد جهانی
-عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد
-نقش دولت در جهانی سازی
-تاثیرات جهانی شدن بر در آمد دولت ها
-اثرات جهانی شدن بر فقر
-گات
-سازمان تجارت جهانی
-نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد
-نتایج ناشی از استقرار نظام تجارت الکترونیک بر نظام اقتصادی
-بررسی وضعیت رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته
-جنبه های خارجی تجارت الکترونیک
-اثرات تجارت الکترونیکی بر کشورهای در حال توسعه
-محدودیت های رشد تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه
-توسعه تجارت الکترونیک در ایران

کد دوره:
42
دسته آموزشی:
مدیریت تکنولوژی
مدت آموزش:
32 ساعت
هزینه:
45,000 تومان