امروز، چهارشنبه ۰۸ تیر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

هزینه یابی

- انواع هزینه یابی
- مفاهیم هزینه یابی مراحل
- گزارش تولید
- گزارش تولید با فرض عدم وقوع ضایعات و عدم وجود کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
- گزارش تولید با فرض وقوع ضایعات عادی در ابتدای مرحله و عدم وجود کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
- گزارش تولید با فرض وقوع ضایعات عادی در پایان مرحله
- گزارش تولید با فرض وقوع ضایعات غیر عادی ابتدای مرحله
- گزارش تولید با فرض وقوع انواع ضایعات با یکدیگر
- گزارش تولید با فرض افزایش تولید در اثر مصرف مواد
- گزارش تولید با فرض وجود افزایش تولید در کنار ضایعات عادی ابتدای مرحله
- گزارش تولید با فرض وجود افزایش تولید در کنار انواع ضایعات
- گزارش تولید با فرض وجود کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
- روش میانگین در تهیه گزارش تولید با فرض وجود کالای در جریان ساخت ابتدای دوره
- تعدیل هزینه بابت ضایعات در روش میانگین
- تعدیل بابت افزایش تولید در روش میانگین
- روشاولین صادره از اولین وارده (Fifo) در تهیه گزارش تولید
- تعدیل بابت ضایعات عادی ابتدای مرحله در روش Fifo
- تعدیل بابت افزایش تولید در روش Fifo
- تعدیل بابت ضایعات عادی پایان مرحله در روش Fifo

کد دوره:
548
دسته آموزشی:
حسابداری
مدت آموزش:
15 ساعت
هزینه:
35,000 تومان