امروز، جمعه ۰۸ مرداد ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

رویکرد اقتصادی و دانشی به منابع انسانی

- رویکردهای نوین مدیریت منابع انسانی در سازمانها و محیطها
- مفهوم سرمایه انسانی
- ارتباط سرمایه انسانی و داراییهای انسانی
- اندازه گیری ارزش سرمایه انسانی
- همگرایی اقتصاد و مدیریت منابع انسانی
- منابع انسانی و رویکردهای دانشی به آن
- آغاز مدیریت دانش
- ماهیت دانش از منظور روابط اجتماعی و اجتماعات کاری
- تعریف مدیریت دانش
- استراتژیهای مدیریت دانش
- اهمیت و کارکرد مدیریت دانش در سازمان

کد دوره:
610
دسته آموزشی:
مدیریت منابع انسانی
مدت آموزش:
52 ساعت
هزینه:
55,000 تومان