امروز، چهارشنبه ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

فرآیند آموزش

- کلیات
- نگرش فرآیندی در سازمانهای آمزشی
- دامنه سازمانهای آموزشی
- عبارات و تعاریف درسازمانهای آموزشی
- سیستم مدیریت کیفیت
- الزامات معمول در سازمانهای آموزشی
- مسئولیت مدریت
- تعهد مدیریت در سازمانهای آمزوشی
- تمرکز مشتری در سازمانهای آموزشی
- خط مشی کیفیت در سازماهای آموزشی
- برنامه ریزی
- مسئولیت اختبار و ارتباطات
- بازنگری مدیریت دربخش آموزش
- مدیریت منابع
- تهیه و تدارک منابع در سازمانها ی آموزشی
- منابع انسانی در سازمانهای آموزشی
- زیر ساخت ها در سازمانهای آموزشی
- محیط کار در سازمانهای آموزشی
- تحقق محصول
- برنامه ریزی جهت تحقق محصول در سازمانهای آموزشی
- فرآیند های مرتبط با مشتری
- طراحی و توسعه
- خرید
- تولید و ارائه خدمات
- کنترل وسایل اندازه گیری و نظارت در سازمانهای آموزشی
- اندازه گیری در تجزیه و تحلیل و بهبود
- راهنمایی های کلی در سازمانهای آموزشی
- پایش و اندازه گیری
- کنترل محصولات نا منطبق در سازمانهای آموزشی
- تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان های آموزشی
- بهبود

کد دوره:
627
دسته آموزشی:
مدیریت آموزشی
مدت آموزش:
24 ساعت
هزینه:
35,000 تومان