امروز، چهارشنبه ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

مدیریت بهره وری برای مراکز آموزش عالی

- سیستم دانشگاه
- اهداف دانشگاه
- بهره وری در دانشگاه
- مفاهیم بهره وری
- عوامل موثر بر بهره وری
- عوامل موثر بر بهره وری در دانشگاه
- ضرورت تدوین شاخص های بهره وری
- تعریف شاخص های بهره وری
- نحوه توزیع شاخص های بهره وری در بخشهای مختلف دانشگاه
- شاخص های اندازه گیری بهره وری در بخش ورودی دانشگاه
- شاخص های اندازه گیری بهره وری در بخش آموزش دانشگاه
- شاخص های اندازه گیری بهره وری در بخش پژوهش دانشگاه
- شاخص های اندازه گیری بهره وری در بخش ورودی دانشگاه
- شاخص های اندازه گیری بهره وری در بخش خدمات و پشتیبانی دانشگاه
- شاخص های اندازه گیری بهره وری در بخش بافت داخلی دانشگاه
- شاخص های اندازه گیری بهره وری در بخش دانشجویی و فرهنگی دانشگاه
- شاخص های اندازه گیری بهره وری در بخش خروجی دانشگاه
- تبیین شاخص های اندازه گیری بهره وری در دانشگاه

کد دوره:
645
دسته آموزشی:
مدیریت آموزشی
مدت آموزش:
20 ساعت
هزینه:
40,000 تومان