امروز، جمعه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

تهیه برنامه ریزی آموزشی

- برنامه ریزی آموزشی و درسی ( مفاهیم و نظریات)
- اطلاعات کمی درباره یادگیرندگان
- اطلاعات کیفی درباره یادگیرندگان
- اطلاعات درباره جامعه
- مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی
- اطلاعات درباره معرفت و دانش بشری
- سایر منابع اطلاعات موثر در برنامه ریزی درسی
- طرح ریزی برنامه های درسی
- طرح ریزی حیطه های برنامه درسی
- انواع طرح های برنامه درسی
- سازمان دادن محتوای برنامه درسی و یادگیری
- ارزشیابی برنامه های درسی
- الگوهای ارشیابی از برنامه درسی

کد دوره:
649
دسته آموزشی:
مدیریت آموزشی
مدت آموزش:
42 ساعت
هزینه:
45,000 تومان