امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

برنامه ریزی تغییر در مدیریت آموزشی

- مدیران آموزشی و ایجاد تغییر
- طراحی برای رهبری: برنامه ریزی بلند مدت
- اجزای سازنده تغییر : برنامه ریزی کوتاه مدت و همرأی سازی
- ابزارهای اصلی: چارچوبهای مدیریتی برای برنامه ریزی
- فنون عملی: آسان سازی فراگرد برنامه ریزی
- مدارس اثر بخش: برنامه ریزی برای موفقیت آموزشگاهی
- مدیریت مدرسه محور: برنامه ریزی برای تصمیم گیری مشارکتی
- مدیریت کیفیت فراگیر: برنامه ریزی برای رهبری قرن بیست و یکمی
- برنامه ریزی ، رهبری و تغییر

کد دوره:
653
دسته آموزشی:
مدیریت آموزشی
مدت آموزش:
26 ساعت
هزینه:
40,000 تومان