امروز، جمعه ۰۸ مرداد ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

اصول مدیریت آموزشی

- مدیریت و رهبری آموزشی یعنی چه؟
- وظیفه های مدیر و رهبر آموزشی چیست؟
- رهبری از کجا سرچشمه می گیرد؟
- چگونه می توان روحیه قوی پدید آورد؟
- چگونه امر رهبری را از میان گروه می توان پرورش داد؟
- مدیریت آموزشی یعنی مهارت در روابط انسانی
- چگونه می توان میان کارکنان آموزشگاه توافق و هماهنگی برقرار کرد؟
- چگونه می توان تواناییهای گروه را پرورش داد؟
- چگونه می توان نشست شورای معلمان را موثر و سودمند ساخت؟
- چگونه کار گروه را می توان هماهنگ کرد؟
- چگونه می توان در بهبود وضع معلمان اقدام کرد؟
- چگونه می توان نیازمندیهای هیئت تعلیمی آموزشگاه را تامین کرد؟
- چگونه می توان معلم را در ارزشیابی از کاوش کمک کرد؟
- چگونه می توان کار مدیر را ارزشیابی کرد؟

کد دوره:
655
دسته آموزشی:
مدیریت آموزشی
مدت آموزش:
66 ساعت
هزینه:
70,000 تومان