امروز، جمعه ۰۸ مرداد ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

پایداری و پویایی سیستم

- تعاریف و مقدمات
- اصول مطالعات پویایی سیستم
- مراحل مطالعه در پویایی سیستم
- مدلبندی ریاضی سیستمها
- بازخور در سیستمها
- رفتار یا پاسخ زمانی سیستم
- پایداری سیستمها
- شبیه سازی سیستم ها
- شبیه سازی سیستم های تصادفی
- رفتار یا پاسخ زمانی در تعیین هویت سسیتمها
- پاسخ بسامدی سیستمها
- مدلبندی فضای حالت و سیستمهای با داد و ستد چند گانه
- فرآیند های ارگادیک ( تصادفی)
- سیستمها و مدلبندی فرآیند های ارگادیک ( تصادفی)

کد دوره:
699
دسته آموزشی:
مدیریت عمومی
مدت آموزش:
52 ساعت
هزینه:
55,000 تومان