امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

روش تحقیق در علوم رفتاری 1

- علم ورویکرد علمی
- مسئله ها و فرضیه ها
- سازه ها ، متغیر ها وتعاریف
- مجموعه ها
- رابطه ها
- واریانس و کوواریانس
- احتمالات
- نمونه گیری و تصادفی بودن
- اصول تحلیل و تفسیر
- تحلیل فراوانیها
- آمار: هدف، رویکرد و روش
- آزمون فرضیه ها و خطای معیار
- تحلیل واریانس
- تحلیل و اریانس عاملی
- تحلیل واریانس : گروههای همبسته
- تحلیل واریانس بی پارامتری و آمار مربوط
- طرح تحقیق : هدف و اصول
- طرح های نارسا و معیارهای طرح
- طرح های کلی پژوهش
- کاربرد های طرح تحقیق: گروهای با گمارش تصادفی
- کاربرد های طرح پژوهش: گروههای همبسته

کد دوره:
737
دسته آموزشی:
مدیریت عمومی
مدت آموزش:
95 ساعت
هزینه:
95,000 تومان