امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

ساختار و اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت

-نگرش نو در مدیریت فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات
-نقش راهبردی فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات
-هدفهای اجرایی فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات
-نمایه ها و مدیریت پایگاههای دادگان
-مدیریت هزینه ها و تهیه بودجه فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات
-سنجش و ارزیابی عملکرد فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
-مدیریت منابع نیروی انسانی در فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات
-مدیریت نرم افزارهای کاربردی
-مدیریت فرونشدگان فناوریهای پیشرفه اطلاعات و ارتباطات
-مدیریت تقاضا و برتری پروژه های فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
-کمیته راهبری فناوریهای اطلاعات و ارتباطات
-توان فناوریهای پیشرفته رایانه ها و ارتباطات
-توسعه پایدار با فناوریهای پیشرفته اطلاعات و ارتباطات

کد دوره:
75
دسته آموزشی:
مدیریت فناوری اطلاعات
مدت آموزش:
38 ساعت
هزینه:
45,000 تومان