امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

سبد خرید

شما می توانید دوره‌های مورد نظر خود را از میان دسته‌ها یا از طریق جستجو در عنوان و توضیحات دوره بیابید و در صورت نیاز به سبد خرید خود اضافه کنید ،‌ همچنین جهت مشاهده توضیحات کامل دوره بر روی نام دوره مورد نظر خود کلیک کنید.
 

هزینه ها و در آمد های دولت اسلامی

- طرح کلی اقتصاد اسلامی
- مبنای وظایف و اهداف اقتصادی دولت لیبرال
- مبنای وظایف و اهداف اقتصادی دولت اسلامی
- در آمد منابع طبیعی
- در آمد های مردمی
- طبقه بندی مالیات ها
- اجرای مالیاتی
- فلسفه ی تشریع مالیات های ثابت
- مالیات های اسلامی و کار آیی اقتصادی
- تاثیر مالیات های اسلامی بر عرضه ی نیروی کار
- تاثیر مالیات های اسلامی بر پس انداز
- تاثیر مالیات های اسلامی بر سرمایه گذاری
- تاثیر زکات بر مصرف
- مالیات های اسلامی و توزیع در آمد و ثروت
- مالیات های اسلامی و رشد و ثبات اقتصادی
- مفاهیم مرتبط با هزینه های دولت
- وظایف دولت اسلامی
- اصول و معیارهای هدایت و توزیع هزینه های عمومی

کد دوره:
868
دسته آموزشی:
اقتصاد
مدت آموزش:
32 ساعت
هزینه:
50,000 تومان