امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش اول)


تفویض اختیار برای شما، کارمندان شما و سازمان شما مفید است.

در مرحله نظارت، کار را با دیدی مثبت مورد بررسی قرار دهید.

به نماینده انتخابی خود وفادار باشید، حتی اگر افراد دیگری را برای کار سراغ دارید.

برای افزایش روحیه کارمندان ، ایجا اعتماد به نفس و کاهش فشار مسئولیت های خود را به دیگران تفویض کنید.

هر روز زمانی را برای تمرکز بر پروژه های دراز مدت خود در نظر بگیرید.

اطمینان حاصل کنید که تجربه مناسب برای هدایت دیگران را دارید.

اگر تفویض اختیار کارساز به نظر نمی رسد از خود بپرسید " کجای کار من اشتباه بوده است"؟

یک مدیر خوب ، صرفا به دلیل این که خودش کارها را بهتر انجام می دهد، آنها را نزد خود نگه نمی دارد.

با کمک تفویض اختیار ، عملکرد خود را تقویت کنید.

به کارکنان خود وفادار باشید تا آنها نیز به شما وفادار بمانند.

سعی کنید تفویض شده مطابق با معیارهای شما پیش برود.

نماینده هایی که از حجم بالای کار شکایت دارند را تشویق کنید که یک برنامه زمان بندی شده تهیه کنند.

دخالت کمتر در کار تفویض شده ، موجب تسریع در روند آن می شود.

از تفویض مسئولیت ها به عنوان ابزاری کارساز در آموزش کارکنان خود استفاده کنید

اگر اگر اغلب می گویید " من وقت کافی ندارم" سازمان دهی خوبی ندارید.

 به افراد مسئولیت های زیادی محول کنید.

با شایعات بیهوده و غیر موجه با سرعت و درایت برخورد کنید.

اگر کارمندای اعتماد شما را جلب نمی کند ، او را کنار بگذارید.

نوع تشخیص خود را به عنوان اصل و ملاک کار قرار دهید و یا بی طرفی آن را تجزیه و تحلیل کنید.

به افراد اجازه ندهید برای شما کارهای غیر ضروری ایجاد کنند.

 

دکتر حمید سرایداریان