امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش سوم)


چنانچه یک نماینده خود را فاقد توانایی لازم برای انجام کار معرفی کرد ، ارزیابی او را نپذیرید.

اگر احساس کردید نماینده ای در اجرای پروژه محوله نیاز به کمک دارد سعی کنید همیشه کنار او باشید

با مقایسه ویژگی های کارمندان خود آنها را ارزیابی می کنید.

اطمینان حاصل کنید که کارمندان کار زیادی را عهده دار نیستند.

هنگام تهیه مقدمات توجیه، تا آنجا که ممکن است اهداف خود را مشخص کنید.

هنگام تنظیم توجیه نهایی برای نماینده ، از ترتیب دادن جلسه های بیش از حد نظارت اجتناب کنید.

در هر جلسه توجیهی، یک طرح گزارشی مناسب تهیه کنید.

اطمینان حاصل کنید که نماینده توجیه را درک کرده و با آن موافق است.

در صورت جلسه توجیه کار، منافع نماینده را در اولویت قرار دهید.

در تفویض کار هیچ تردیدی به خود راه ندهید و مثبت ذکر باشید.

هنگام قطعی کردن صورت جلسه توجیهی، به نظرات مثبت و منفی توجه داشته باشید.

اگر در طول جلسه با برخورد منفی نماینده روبرو شدید، در واگذاری کار به او تجدید نظر کنید.

پس از دست به کار شدن نماینده تشویق کردن او را از یاد نبرید.

هنگامی که نماینده راجع به پیشرفت کار گزارش می دهد از او بخواهید تا ایده های جدید خود را نیز بیان کند.

هنگام نظارت بر کارها به نماینده های بی تجربه توجه بیشتری نشان دهید.

فعالیت خود را براساس این نگرش استوار کنید که در هر فرایندی می توان به پیشرفت نائل شد.

مراقب باشید که نماینده، اخبار ناکوار را از شما پنهان نکند.

در مواقعی که نیاز به خطر پذیری دارید بر شانس و تصادف تکیه نکنید، بلکه بادرایت و توجه به احتمالات وارد عمل شوید.

سعی کنید زمینه مشکل آفرین را برای نماینده از میان بردارید.

 زمانی که کارها خوب پیش نمی روند برنامه های اقتضایی پیش بینی کنید.

 

 

دکتر حمید سرایداریان