امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش پنجم)

 

تا حد امکان از کارکنان بیشتری برای تدوین برنامه های تغییر استفاده کنید.

ارزیابی عملکرد را با تمرکز برکارهای موفقیت آمیز و مثبت کارکنان آغاز کنید.

اگر کارکنان با شکست روبه رو شدند از آنها بپرسید که چه کاری می توانید برایشان انجام دهید.

کارکنان را تشویق کنید که برای عملکرد خود اهداف کمی عالی تعیین کنند.

فقط به عنوان آخرین راه چاره کارکنان را اخراج کنید و هرگز کسی را برای عبرت دیگران اخراج نکنید.

افراد را براساس شایستگی ارتقاء دهید.

قبل از رها کردن ارمندان یا برنامه ها ، خوب فکر کنید چرا که راه برگشت وجود ندارد

به جای ادامه دادن کار با امیدهای واهی، سعی کنید جلوی ضرر و زیان را بگیرید.

عملکرد ضعیف کارکنان معمولا بی دلیل نیست

حقوق پایه را کمتر از بالاترین نرخ ها نگه دارید و در عوض با کمک ÷اداش و اضافه پرداخت ، درآمد کارکنان را به بالاترین حد ممکن برسانید.

همیشه کارکنان را در بازنگری جداول پرداخت مشارکت دهید.

به کارکنان تفهیم کنید که اضافه پرداخت فقط در قبال موفقیت های ویژه انجام می شود.

اجازه دهید تصمیم گیری در مورد نحوه تقسیم پاداش های پرداختی توسط خود اعضای گروه انجام شود.

برای پاداش دادن به افرادی که در کسب و کار موفقیت های گروهی نقش داشته اند از طرح های فروش سهام استفاده کنید.

کارکنان را با هدایای غیر منتظره هیجان زده کنید.

به خاطر داشته باشید هر گونه مشوق می تواند علامت بسیار مثبتی را ارسال کند.

در مورد امکانات رفاهی تا آنجا که ممکن است دست و دل باز باشید.

آن دسته از نمادهای مقام که موجب تفرقه و ایجاد جو " من و تویی" می شود را کنار بگذارید.

کارکنان را تشویق کنید با یکدیگر همانند شریک کار کنند.

به همه کارکنان خود بها بدهید. آنها هم اندازه مشتریان لایق احرام و رفتار خوب شما هتند.

ترتیبی دهید که کارکنان کلیه اطلاعات مربوط به واقعیت های مهم کاری را بدانند.

 

 

دکتر حمید سرایداریان