امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش چهارم)

نیروی کار را تشویق کنید که خود را همانند یک گروه کاملا منسجم و برجسته در نظر بگیرند.

تا آنجا که ممکن است کارکنان را در انجام وظایف ویژه و دارای اهداف مشخص مشارکت دهید.

صراحتا تاکید کنید که ایده های نو الزاما رد نمی شوند.

در تمامی جلسات مشاکت خلاق را به یکی از اجزای مهم تبدیل کنید

همیشه تاکید کنید که فرصت ها پس از ارزیابی ریسک ها بدست می آیند.

تاکید کنید عدم قبول ریسک معمولا به دلیل کمبود اعتماد به نفس است.

به خاطر داشته باشید که شما با رفتار سرو کار دارید نه با شخصیت.

زمانی که مشکلی به وجود می آید به دقت آن را مورد توجه و تحلیل قرار دهید.

برای رفع عصبانیت خود از یکی از همکاران کمک بگیرید.

کارگران را به تحسین مهارت های مدیرییتیشان به عنوان یک مدیر تشویق کنید.

وجهه اشخاص و اتحادیه ها را بد جلو ندهید و با آنها براساس شایستگی و به دور از احساسات شخصی حود برخورد کنید.

هرگز در برابر خواسته های غیر منطقی تسلیم نشوید ولی در عین حال به دنبال مصالحه باشید.

کارکنان را تشویق کنید مشکلات و شکایاتشان را با شما در میان بگذارند.

به اندازه کافی برای کارمندانی که مشکلات خود را با شکا مطرح می کنند وقت بگذارید.

مانند یک دوست به مشکلات شخصی کارکنان رسیدگی کنید نه به عنوان رئیس.

در مشاجرت کارکنان جانب هیچ یک از آنها را نگیرید و ی طرفی خود را به وضوح نشان دهید.

مقاومت کارکنان در برابر تغییر را همواره به چشم یک مشکل قابل حل نگاه کنید.

از ایده های خلاق کارکنان برای ایجاد تغییر استقبال کنید . این کار باعث ایجاد انگیزه می شود.

از تغییرات سنجیده و مستمر برای ایجاد انگیزه در کارکنان و جلوگیری از یکنواختی استفاده کنید.

به کارکنان توضیح دهید که چطور شخصا از تغییرات مورد نظر بهره مند خواهند شد.

 

دکتر حمید سرایداریان