امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

عواملی که راه تفویض اختیار را سد می کند

با وجود مزایای فراوان، بسیاری از مدیران تمایل ندارند اختیارات خود را به زیر دستان واگذار کنند ( در حالی که زیر دستان آمادگی پذیرش این کارها را دارند) اغلب مدیران بهانه های زیادی برای تفویض نکردن اختیارات خود می آورند، از آن جمله می گویند که من خودم بهتر آن را انجام می دهم یا زیردستان من توانایی های لازم را ندارند. وقت زیادی می گیرد تا آنچه را که من می خواهم انجام شود شرح و توضیح دهم ولی واقعیت این است که این مدیران نمی خواهند تفویض اختیار کنند، انعطاف پذیر نیستند. چون نمی توانند اختیارات خود را به صورتی موثر تفویض نمایند. عوامل دیگری که بر سر راه تفویض اختیار قرار دارند، عبارت اند از احساس نداشتن اعتماد به کسی که در نهایت باید مسئولیت کار خاصی را بپذیرد ( یعنی آیا مدیر یا سرپرست کدامیک، مسئول آن کارها خواهد بود؟) مدیران نمی توانند با واگذاری کارهای سخت  و ناخوشایند به زیردستان از زیر بار مسئولیت ها شانه خالی کنند. آنها همیشه در مورد کار زیر دستان بازخواست می شوند و باید حساب پس دهند. واقعیت این است که برخی از روی بی میلی در پی فرصتی بر می آیند تا وظایف خود را به دیگران واگذار کنند. عده ای از این وحشت دارند که تفویض اختیار به زیر دستان موجب می شود تا آنها مقداری از اختیارات خود را از دست بدهند. باز عده ای هم از این وحشت دارند که اگر زیر دستانشان بتوانند کاری را بسیار خود انجام دهند آنان با وضع مشکلی روبه رو خواهند شد ( مقام و پست آنان مورد تهدید قرار خواهد گرفت) از سوی دیگر، تعدادی از زیر دستان نمی خواهند مسئولیت و ریسک مربوطه  را بپذیرند و آنها ترجیح می دهند که مدیرانشان همه تصمیمات را بگیرند. اینها عواملی هستند که به سر راه تفویض اختیار وجود دارند و اگر کسی بخواهد اختیارات خود را به صورتی موثر تفویض نمایند، باید بر این مشکلات فائق آید.

 

دکتر حمید سرایداریان