امروز، سه شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

چرا بعضی از مدیران تمایلی به تفویض اختیار ندارند؟

 

پاره ای از دلایلی که موجب می شوند مدیران از تفویض اختیار خودداری کنند عبارتند از:

مدیران ممکن است اعتقاد داشته باشند که خودشان در انجام وظایف از زیردستان تواناترند: توضیح ابعاد مختلف مسئولیت به زیردستان، احتمالا نیازمند صرف دقت زیادی خواهد بود و ممکن است مدیران برای تشریح سرپرستی و تصحیح اشتباهات شکیبایی لازم را نداشته باشند.

نداشتن اعتماد و اطمینان به زیردستان: از آنجایی که مدیر در نهایت مسئول نتایج عملیات زیردستان است، لذا ممکن است ترجیح دهد که خودش اختیارات را به عهده گیرد.

ناتوانی مدیر در راهنمایی مرئوسان: مدیران ممکن است نتوانند افکار و اندیشه های خود را به گونه ای سازمان یافته بیان کنند. همچنین ممکن است برای توضیح و تشریح سیستماتیک فعالیت ها به زیردستان توانایی لازم و کافی را نداشته باشند.

ترس از دست دادن کنترل: بعضی از مدیران نگران هستند که با تفویض اختیار و محول شدن بخش هایی از کارها به زیردستان ، آنها نخواهند توانست کنترل خوبی بر عملیات سازمان داشته باشند و با نداشتن کنترل مطلوب در سازمان  شیرازه  امور از دستشان خارج شود، لذا از تفویض به عناوین مختلف سرباز می زنند.

ترس از آشکار شدن عدم توانایی آنها: برخی از مدیران از تفویض اختیار اکراه دارند. آنها می ترسند که همراه با تفویض اختیار نواقص و کاستی هایشان آشکار گردد.

عدم تمایل به مخاطره در تصمیمات و حساب باز نمودن روی آن : در اتخاذ تصمیمات مربوط به آینده مخاطره امری است طبیعی و از آنجا که برخی مدیران تمایل ندارند با مخاطره مواجه شوند، از تفویض اختیار سرباز می زنند.

تمایل به تمرکز اختیارات و برتری مدیریت آمرانه : برخی از مدیران بر این اعتقادند که سبک مدیریت مطلوبتر از سبک مدیریت غیر متمرکز است . لذا از تفویض اختیارات خودداری می نمایند و تصور می کنند که با این سبک بهره وری سازمان بیشتر خواهد شد.

ملاحظات سیاسی : مانند سعی در محرمانه نگهداشتن برخی از مسائل و اطلاعات در محیط سازمانی که تا حدود زیادی بیانگر سوءظن دو طرفه ای است که بین مدیریت و مرئوسین وجود دارد.

 

 

دکتر حمید سرایداریان