امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

چرا بعضی از کارکنان تمایلی به قبول اختیار ندارند؟


با این که تفویض اختیار می تواند یک عامل انگیزشی قوی برای بعضی از زیردستان باشد، برخی از کارکنان به دلایل ذیل از قبول آن طفره می روند:

فقدان اعتماد به نفس در پذیرش مسئولیت: این یک امر روانی است که مرئوسین اغلب از پذیرفتن اختیار اکراه دارند و علت اصلی آن عدم اعتماد به نفس به خویش می باشد که در این زمینه بهتر است مدیران آنها را یاری نموده و محیط مساعد و مناسب را با تفویض اختیار برای رشد آنان فراهم آورند.

ترس از اتخاذ تصمیمات نادرست: مرئوس ممکن است برای فرار از مسئولیت ، در هر مورد از ما فوق خود کسب تکلیف کند تا از عواقب احتمالی نتایج نا مطلوب بر حذر باشد و این مساله زمانی بیشتر اتفاق می افتد که سرپرستان دقیقا عملکرد زیردستان را بررسی نموده و حتی اشتباهات کوچک را هم نادیده نگیرند. در این حالت بهتر است مدیران با حمایت بیشتر و اندرز نصیحت آنان را یاری کرده و به رشد و تعالی آنها کمک نمایند.

مرئوس ممکن است به دلایل کمبود امکانات و فقدان اطلاعات و نداشتن منابع مالی و انسانی کافی ( مانند کمبود اعتبارات، وسایل، ساختمان و کارمندان) از پذیرش اختیار خودداری نماید.

روشن نبودن دقیق اختیارات : برخی از مرئوسین به دلیل روشن نبودن اختیارات و مسئولیتی که از آنان خواسته می شود از پذیرفتن اختیار خودداری می کنند زیرا تا زمانی که اختیار به آنان تفویض نشده مسئولیت هم نخواهد داشت و بازخواستی نیز به دنبالش نخواهد بود . لذا برای مصون ماندن از موارد فوق از پذیرش اختیار خودداری می نمایند . در حقیقت فقدان ضوابط و موازین لازم جهت ارزشیابی و بررسی نتایج  عملیات وی، می تواند یکی از دلایل عدم پذیرش اختیار از سوی مرئوس باشد.

فقدان انگیزش : بعضی از مرئوسین احساس فقدان انگیزش لازم برای گرفتن اختیار و پذیرش مسئولیت می کنند بخصوص این امر زمانی رخ می دهد که پاداشهایی چون بازشناسی آنان، افزایش حقوق، تشریفات و ترفیعات در عمل همراه آن نباشد.

 

 

 

دکتر حمید سرایداریان