امروز، سه شنبه ۰۴ مهر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش دوم)


 

 برنامه زمانی خود را هر 3 تا 6 ماه بازنگری و اصلاح کنید.

در حد امکان ، فقط در جلسه هایی شرکت کنید که مستقیاما به کار شما مربوط می شوند.

اگر نتوانید جلسه ای را برای هفته های آتی تنظیم کنید ، نشان می دهد که به اندازه کافی تفویض اختیار نمی کنید.

کارهای ساده را به کارهای دشوارتر ترجیح ندهید.

تلاش کنید در طول روز بیشتر از هفت کار انجام ندهید.

عات کنید با کارهای روزمره و همیشگی مقابله کنید.

همواره از کارهایی که به هیچ وجه نمی توانید تفویض کنید آگاهی داشته باشید.

زمان فکر کردن خود را همانند یک جلسه ، با تنظیم یک صورت جلسه و جدول زمانی برنامه ریزی کنید.

زمان و تلاش کافی برای طرح و ساختار سازمانی صرف کنید

 استعدادهایی را پرورش دهید که موارد تفویض اختیار ضروری و فوری، برطرف کننده مشکلات باشند.

 هنگام برنامه ریزی کارهایی که باید انجام گیرد ، نماینده های احتمالی را مد نظر داشته باشید.

 اطمینان حاصل کنید که از نماینده ها به اندازه کافی حمایت و پشتیبانی می کنید.

 اطمینان حاصل کنید که توانایی های هر نماینده را تشخیص داده و از آنها اطلاع دارید.

 به هنگام بروز خطا و اشتباه توسط نماینده از او حمایت کنید.

 اگر نماینده ها بدون پند و اندرز نیز کار خود را خوب انجام می دهند، پس نیازی به این کار نیست.

نمایندگانی که انتخاب می کنید باید آن قدر صداقت داشته باشند که با شما مخالفت کنند.

برای نماینده ها حوزه هایی که باید در قبال مسئولیت خود پاسخ گو باشند را مشخص کنید.

همیشه مسئولیت را به شکل نوشتاری به افراد تفهیم کنید.

کارمندان را تشویق به انجام کارها به صورت گروهی کنید.

فرهنگی را ایجاد کنید که موقعیت ها را ارج نهد و از سرزنش کردن افراد در مواقع شکست جلوگیری کند.

 

دکتر حمید سرایداریان