امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آفتاب پرست های سازمان خود را می شناسید؟
۱۳۹۹/۰۴/۲۴

آفتاب پرست سازمانی، مدیران یا کارکنان چاپلوسی هستند که اگر نظرات خود را مخالف نظرات مدیران بالا دستی تشخیص بدهند ، با وجود آنکه اعتقادی به نظرات مدیران بالادستی ندارند ، برای حفظ منافع و جایگاه سازمانی خود مانند آفتاب پرست رنگ عوض می­کنند و فوراً نظرات خود را تغییر داده و با مدیران بالا دستی همسو می کنند.