امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های ادوارد دمینگ
۱۳۹۹/۰۲/۲۳

آنچه ما را به نابودی می کشاند، کسانی هستند که برای انجام دادن کاری که ذاتا نادرست است ، صادقانه و متعهدانه و با تمام وجود تلاش می کنند.