امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های رابرت کیوساکی
۱۴۰۰/۰۹/۲۸

بیاموزید که بجای کم کردن مخارجتون ، باید در آمد خودتون رو افزایش دهید: و بجای دست کشیدن از رویاهاتون ، باید روی رشد شخصی خودتو کار کنید...