امروز، پنجشنبه ۰۹ آذر ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های ریچارد برانسون
۱۳۹۹/۰۱/۲۳

اگر کسی به شما یک فرصت کاری را پیشنهاد کرد اما اطمینان نداشتید که بتوانید آنرا انجام دهید، ابتدا آنرا قبول کنید سپس یاد بگیرد که چگونه آنرا انجام دهید.