امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های هنری مینتزبرگ
۱۳۹۹/۰۴/۱۸

وقتی محیط، قابل پیش بینی است، شما نیازمند افراد باهوش هستید، وقتی محیط، غیر قابل پیش بینی است ، شما نیازمند افراد دارای توان سازگاری هستید.