امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های وارن بافت
۱۳۹۸/۰۵/۳۰

یک نادان با برنامه می تواند یک دانای بی برنامه را شکست دهد.