امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های پیتر دراکر
۱۳۹۹/۰۲/۱۰

زمان کمیاب ترین منبع است و تا زمانی که مدیریت نشود هیچ چیز دیگری را نمی توان مدیریت کرد.