امروز، چهارشنبه ۰۸ تیر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های پیکاسو
۱۳۹۹/۰۲/۱۴

نقاش کسی است که آنچه را می فروشد ، نقاشی می کند، در حالی که هنرمند کسی است که آنچه را نقاشی می کند می فروشد.

برند شما نیز باید همانند یک اثر هنری باشد، نه یک نقاشی برای فروش.