امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آن چه مدیر عامل از شما می خواهد تا بدانید.
۱۳۹۹/۰۵/۱۳

رهبران موفق کسانی اند که بهترین راه بهره گیری از استعداد تک تک کارکنان را می دانند. آن ها نیازهای کسب و کار و استعدادهای طبیعی کارکنان را به هم پیوند می زنند.